Termeni de utilizare pentru site-ul Little-Baby.Ro


Data intrării în vigoare: Noiembrie, 2018

Următorii Termeni de utilizare şi Politica noastră de confidenţialitate descriu termenii şi condiţiile în care Little Baby oferă acces la site-urile sale.

Înainte de a accesa şi utiliza site-ul, vă rugăm să citiţi prezenţii Termeni cu atenţie deoarece reprezintă un acord între dvs.şi Little Baby.PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, SUNTEŢI DE ACORD CU PREZENŢII TERMENI ŞI AFIRMAŢI CĂ AVEŢI CAPACITATEA DEPLINĂ DE EXERCIŢIU SĂ FACEŢI ACEST LUCRU.

NOTĂ IMPORTANTĂ :Prezenţii Termeni conţin prevederi care limitează responsabilitatea noastră faţă de dvs. şi vă solicită să soluţionaţi orice litigiu cu noi prin arbitraj definitiv şi obligatoriu în mod individual şi nu ca parte într-o acţiune colectivă sau de reprezentare. Vă rugăm să consultaţi „DECLINAREA GARANŢIEI ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII” (Secţiunea [8]) şi „SOLUŢIONAREA LITIGIILOR” (Secţiunea [10]) de mai jos pentru informaţii suplimentare.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ORICARE PARTE A PREZENŢILOR TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ NU FOLOSIŢI SITE-UL.

MODIFICAREA TERMENILOR

Data intrării în vigoare a prezenţilor Termeni este indicată în partea de sus a acestei pagini web. Nu intenţionăm să modificăm prezenţii termeni foarte frecvent, totuşi ne rezervăm dreptul de a face acest lucru. Vă vom notifica cu privire la orice modificare de fond prin postarea unei notificări pe această pagină web. Atunci când este posibil, vă vom notifica anticipat cu privire la modificări. Nu facem modificări cu efect retroactiv, cu excepţia cazului în care acest lucru este impus prin lege. Utilizarea în continuare a site-ului Little Baby după data intrării în vigoare reprezintă acceptul dvs. a Termenilor modificaţi. Termenii modificaţi prevalează asupra tuturor versiunilor anterioare ale Termenilor. Din acest motiv, vă recomandăm să studiaţi prezenţii Termeni ori de câte ori accesaţi sau utilizaţi site-ul şi să listaţi un exemplar al prezenţilor Termeni pentru evidenţa dvs.

CONŢINUTUL LITTLE BABY

Little Baby îşi păstrează integral dreptul de proprietate asupra informaţiilor şi materialelor furnizate pe, prin intermediul sau trimise pe site-ul Little Baby , inclusiv ilustraţiile, grafica, textul, clipurile audio şi video, mărcile comerciale, siglele şi alt conţinut.

Cu excepţia autorizaţiei scrise din partea Little Baby, nu aveţi permisiunea de a:

Integra niciun conţinut Little Baby in nicio altă lucrare (precum propriul site) sau utiliza conţinutul Little Baby în scop public sau comercial.
Copia, modifica, reproduce, adapta, transforma codul executabil în cod sursă, distribui, prelua în cadre, republica, încărca, afişa, posta, transmite, transfera, licenţia sau vinde conţinutul Little Baby în nicio formă sau prin niciun mijloc;

Modifica orice notificare referitoare la drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală care pot face parte din conţinutul Little baby; sau

Crea legături spre pagini secundare” pentru site-ul Little Baby.


APLICĂRILE DUMNEAVOASTRĂ

Little Baby poate oferi la anumite intervale de timp domenii unde dvs. şi alţi utilizatori puteţi posta sau trimite informaţii, fotografii, grafică, sugestii creative, idei, note, concepte, informaţii, evaluări sau alte materiale pe sau către site-ul sau rețelele de socializare Little Baby (împreună „Aplicările”). Prin trimiterea, postarea sau transmiterea aplicărilor către Little Baby  acordaţi dreptul internaţional, neexclusiv, de a acorda sublicenţe (pe mai multe niveluri), cesionabil, scutit de redevenţă, perpetuu, irevocabil, de a utiliza, reproduce, acorda sublicenţe (pe mai multe niveluri), distribui, crea lucrări derivate, utiliza şi importa aplicările dvs. pe orice suport media cunoscut în prezent sau dezvoltat ulterior, în orice scop, comercial sau de altă natură fără a fi recompensat(ă). Cu alte cuvinte, Little Baby are dreptul automat de a utiliza aplicările dvs.—inclusiv de a reproduce, dezvălui, publica sau difuza aplicările dvs.—oriunde, oricând, prin orice mijloace de informare şi în orice scop. Nu sunteţi sub nicio formă îndreptăţit(ă) să fiţi recompensat(ă) financiar în cazul în care Little Baby foloseşte una dintre aplicările dvs. Toate aplicările sunt considerate a avea caracter neconfidenţial şi nebrevetat.


Sunteţi responsabil(ă) pentru propriile aplicări. Prin postarea aplicării, declaraţi şi garantaţi că:

Deţineţi sau controlaţi toate drepturile asupra aplicării, inclusiv fără a se limita la, toate drepturile de autor şi mărci comerciale;

Aplicarea dvs. este corectă şi reală;

Aplicarea dvs. nu încalcă drepturile altei persoane sau entităţi, precum dreptul la viaţă privată şi publicitate; și

Aplicarea dvs. respectă legile, normele şi reglementările aplicabile.

Little Baby vă recomandă să nu dezvăluiţi nicio informaţie cu caracter personal în aplicarea dvs. deoarece aceste informaţii pot fi văzute şi utilizate de alte persoane. Little Baby nu este responsabil pentru informaţiile pe care alegeţi să le transmiteţi prin intermediul aplicărilor.

UTILIZAREA SITE-ULUI

PENTRU A UTILIZA SITE-URILE LITTLE BABY TREBUIE SĂ AVEŢI CEL PUŢIN VÂRSTA DE TREISPREZECE (13) ANI. Prin accesarea, utilizarea şi/sau trimiterea de informaţii către sau prin intermediul site-ului, declaraţi că aveţi vârsta de peste 13 ani.

În timpul utilizării site-ului Little Baby, nu veţi:

Crea o identitate falsă sau simula calităţi oficiale, inclusiv indicarea în mod eronat că sunteţi un oficial sau reprezentant Little Baby, celebritate sau persoană publică;

Transmite, către sau prin intermediul site-urilor Little Baby, nicio reclamă, solicitare, corespondenţă nedorită sau alt conţinut comercial sau promoţional nesolicitat sau neautorizat (cu excepţia permisiunii exprese în scris din partea Little Baby);

Restricţiona sau împiedica o altă persoană să utilizeze şi să beneficieze de serviciile oferite de site-ul Little Baby;

Posta sau transmite orice material ori implica în orice alt comportament sau activitate falsă, înşelătoare, ilegală, ofensatoare, distrugătoare, dăunătoare sau în alt fel inadecvată (astfel cum s-a stabilit de către Little Baby); sau

Asista nicio persoană să se implice în oricare dintre activităţile descrise mai sus.

Little Baby poate, la propria discreţie, întrerupe accesul dvs. la site-urile sale fără nicio notificare pentru orice încălcare a regulilor de mai sus.

Dacă accesaţi şi utilizaţi site-ul Little Baby pe smartphone, tabletă sau alt dispozitiv mobil, trebuie să dispuneţi de servicii wireless prin Wi-Fi sau un furnizor de servicii de telefonie mobilă eligibil. Anumite servicii pot necesita capacitatea de a trimite mesaje de tip text (SMS sau MMS). Sunteţi de acord că sunteţi singurul(singura) responsabil(ă) pentru toate costurile aferente trimiterii de mesaje şi date suportate ca urmare a utilizării serviciilor de telefonie mobilă. Aceste costuri pot include costuri SMS standard şi premium şi pot fi costuri unice sau recurente. Toate costurile sunt facturate de şi achitate către furnizorul de servicii de telefonie mobilă. Vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii de telefonie mobilă pentru detalii referitoare la planurile de tarifare. Little Baby nu este responsabil pentru nicio întârziere în primirea mesajelor text întrucât livrarea este supusă transmisiei efective de către furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă.


SITE-URI TERŢE

Site-ul poate conţine legături către site-uri şi servicii terţe, inclusiv mijloace de comunicare socială (împreună, „Site-uri la care se face trimitere”). Site-urile la care se face trimitere nu sunt controlate de Little Baby, iar Little Baby nu este responsabil pentru site-urile la care se face trimitere sau pentru nicio informaţie ori material inclus pe acestea, sau orice formă de transmitere, primită de pe orice site la care se face trimitere. Includerea unei legături nu reprezintă aprobarea de către Little Baby a site-ului la care se face trimitere sau asocierea cu operatorii acestuia. Little Baby oferă legături către site-urile la care se face trimitere exclusiv pentru confortul dvs. Accesarea site-urilor la care se face trimitere are loc pe propriul dvs. risc.

CONFIDENŢIALITATE/SIGURANŢĂ

Vă rugăm să citiţi cu atenţie Politica noastră de confidenţialitate pentru a afla detalii despre informaţiile pe care Little Baby le colectează pe site-urile sale şi modul de procesare a acestora.

Fără a aduce atingere termenilor Politicii noastre de confidenţialitate, înţelegeţi că Little Baby nu garantează şi nu poate garanta confidenţialitatea sau siguranţa utilizării site-uluiLittle Baby şi/sau a informaţiilor furnizate de dvs. prin intermediul acestora. Little Baby nu are nicio responsabilitate sau obligaţie faţă de dvs. în ceea ce priveşte lipsa de confidenţialitate sau siguranţă cu care vă puteţi confrunta. Sunteţi responsabil(ă) de utilizarea măsurilor de siguranţă cele mai adecvate în situaţia dvs. şi pentru domeniul de utilizare al site-ului Little Baby. Little Baby îşi rezervă în orice moment dreptul de a dezvălui informaţii pe care le consideră necesare pentru respectarea legilor aplicabile, regulamentelor, acţiunilor în instanţă sau solicitărilor guvernamentale.

DECLINAREA GARANŢIEI ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Little Baby garantează că a acceptat prezenţii Termeni respectând cerinţele legale şi că deţine capacitatea juridică în acest sens. Garantaţi că aţi acceptat prezenţii Termeni respectând cerinţele legale şi că deţineţi capacitatea juridică în acest sens.

Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că limitările de răspundere de mai sus împreună cu alte dispoziţii ale prezenţilor Termeni care limitează răspunderea sunt termeni esenţiali şi că Little Baby vă va acorda drepturile prevăzute în prezenţii termeni cu condiţia acceptării limitării răspunderii de mai sus.\


SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Prezenţii Termeni sunt reglementaţi, interpretaţi şi aplicaţi în conformitate cu legile interne ale României.


DVS. ŞI LITTLE BABY SUNTEŢI DE ACORD CĂ TOATE LITIGIILE VOR FI SOLUŢIONATE PRIN ARBITRAJ CU TITLU OBLIGATORIU ÎN MODUL SPECIFICAT ÎN PREZENTA SECŢIUNE [10] ŞI CĂ DVS. ŞI LITTLE BABY RENUNŢAŢI LA ORICE DREPT DE A SESIZA ORICE INSTANŢĂ CU PRIVIRE LA ASTFEL DE LITIGII.


TERMINARE

Prezenţii Termeni încetează automat în momentul nerespectării termenilor sau condiţiilor prevăzute de aceştia. Little Baby poate întrerupe sau modifica accesul dvs. la site-urile Little Baby, cu sau fără notificare, în orice moment şi din orice motiv. De exemplu, accesul la site-urile Little Baby poate fi interzis fără notificare dacă Little Baby consideră că nu aveţi cel puţin vârsta de 13 ani.


Terminarea nu va anula celelalte drepturi sau modalităţile de reparare Little Baby. Prezenta secţiune [11], împreună cu secţiunile [3, 8, 9, 10 and 15], se menţin după terminarea prezenţilor Termeni.

Furnizorul site-ului este:

CRISTINA FIOFIL II

CUI: 35179880

F8/1268/2015

Adresa: Strada Paraului 1, bl. 10 ap. 27

Brasov, Romania

Pentru a depune o plângere în legătură cu site-ul sau pentru a primi informaţii suplimentare referitoare la utilizarea acestuia, trimiteţi o scrisoare în atenţia „Departamentului Juridic” la adresa de mai sus sau contactaţi Little Baby prin e-mail la cristinafiofil@gmail.com (incluzând „Solicitare” în linia de subiect).


DIVERSE

Prezenţii Termeni, împreună cu Politica noastră de confidenţialitate,, includ în mod integral înţelegerea dintre Little Baby şi dvs. cu privire la aspectele vizate de aceştia şi nu există alte promisiuni, clauze sau angajamente decât cele prevăzute în mod expres prin prezenta.

Dacă oricare dintre prevederile prezenţilor Termeni devine nulă sau inaplicabilă, prevederile rămase vor fi aplicate în continuare, producând aceleaşi efecte ca şi cum o astfel de prevedere inaplicabilă sau nulă nu ar fi fost niciodată introdusă în prezenţii Termeni.

Întrebări?

Vă rugăm să ne contactaţi.